footer-logo footer-logo

Sounds interesting?

Apply Now

ABOUT THE ROLE

Min kund Rabbalshede Kraft som är en stark spelare inom förnybar energi är inne i en intensiv utvecklingsfas och nu söker vi nästa projektledare till deras härliga team!

 

Nu söker vi dig som vill driva våra projekt mot en förnybar framtid.

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse – hela vägen från projektering, byggnation och drift, till förvaltningstjänster.

 

 

Om tjänsten:

I rollen som projektledare kommer du att driva och utveckla våra vind- och hybridprojekt. Detta innebär ett övergripande ansvar för projekten och ledning av projektteamet som består av sakkunniga kollegor inom varje arbetsström. Dessutom innefattar tjänsten att vara delaktig i att utveckla vår strategi kring sourcing av nya projekt och aktivt medverka i arbetet i att identifiera sådana projekt.

 

Vidare handlar rollen om att:

 • Utveckla, leda och samordna både nya och befintliga vindkraftsprojekt, till en början med fokus på projekt i tidiga faser
 • Leda och fördela arbetsuppgifter inom projektteamet genom projektens olika faser, främst projekterings-, tillstånds- och upphandlingsfaserna
 • Kommunicera med våra intressenter i projekten så som markägare, kommuner och andra myndigheter, organisationer och närboende
 • Kontakt med externa experter inom olika delområden
 • Ansvara för budget och tidplaner samt säkerställa att projekten följer företagets övergripande riktlinjer

 

Vi söker dig med:

 • Minst 5 års erfarenhet inom vindkraftsbranschen.
 • Flerårig projektutvecklingserfarenhet inom vindkraft, inklusive projektledar- och/eller chefspositioner.
 • Erfarenhet från kraftbolag, konsultverksamhet eller liknande aktörer, med erfarenhet från branschen.
 • Förståelse för hela projektutvecklingsprocessen, från screening till investeringsbeslut. Fördel om kunskap kring tillstånd- och samrådsprocesser samt myndighetsregelverk.
 • Erfarenhet av ekonomi- och budgetansvar, samt upphandling av utredningar.
 • Generell kommersiell förståelse och strategiskt mindset.

 

Egenskaper:

 • Ledaregenskaper för att leda projekt och projektteam.
 • Kommunikativ förmåga för effektiv dialog med motparter, intressenter och internt.
 • Driven, initiativrik och förmåga att få projektteam att arbeta samman.
 • Samarbetsorienterad för effektivt samarbete internt och externt.
 • Nytänkande för att bidra med innovativa lösningar, särskilt inom hybridisering

Utbildning:

 • Universitetsutbildning och utbildning inom energi och miljö eller annan utbildning ex ekonomi eller ingenjörsutbildning

 

Är vi rätt för varandra?

På Rabbalshede Kraft är samarbete, nytänkande och ansvarstagande viktiga hörnstenar som genomsyrar allt vi gör. Tillsammans vågar vi utmana gamla föreställningar och utveckla ny kunskap och nya arbetssätt för att aktivt hitta lösningar som för oss framåt. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor som brinner för förnybar energi och en hållbar utveckling. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt!

 

Vi är långsiktiga ägare som följer våra projekt genom hela livscykeln, vilket ger oss en unik möjlighet att jobba med hybridisering och att skapa förtroende hos våra intressenter.

 

Placeringsort för rollen är primärt på något av våra kontor i Rabbalshede, Stockholm eller Göteborg. Men flexibelt kring remote arbete också. Regelbundna resor till projekten samt våra olika kontor ingår i tjänsten.

 

 

Ansökan:

I denna rekrytering har vi valt att samarbeta exklusivt tillsammans med rekryteringsansvarig Hanna Åström på Thor Companies. Vi hänvisar därför alla ansökningar att gå genom dem. Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hanna på hfa@thor-companies.com eller 08-408 391 57.

 

Vi granskar ansökningar löpande. Välkommen med din ansökan!

Sounds interesting?

Apply Now

SIMILAR ROLES

+44 203 475 84 31
68-70 S Lambeth Rd, Vauxhall London SW8 1RL