footer-logo footer-logo

Sounds interesting?

Apply Now

ABOUT THE ROLE

Är du RES nästa seniora projektledare?

 

RES är ledande inom utveckling av förnybar energi och energilagring med över 40 års erfarenhet av projekten från grunden. Vi utvecklar projekt på land och till havs med vindkraft, solceller, energilagring, transmission- och distribution runt om i hela världen. Nu söker vi vår nästa drivna medarbetare till vårt projektutvecklingsteamet inom onshore vind.

 

Rollen som projektutvecklare innebär ett helhetsansvar för utvecklingen av ett vindkraftsprojekt, från idé och planering via mål och budget till en tillståndsgiven vindkraftsanläggning med fokus på att maximera projektets nytta och minimera miljöpåverkan. Som sakkunnig följer projektledaren även med projekten vidare till byggnation och drift för att säkerställa att miljötillståndet följs, och att upparbetade relationer inom projektet upprätthålls.

 

Projektledare leder och koordinerar såväl det interna projektteamet som externa resurser, och har en ett stort antal intressenter att kommunicera och samarbeta med. Exempel på externa intressenter är till exempel markägare, kommuner, politiker, tjänstemän, näringsliv och elnätsbolag. I projektgruppen ingår även externa experter inom bl.a. miljö, teknik och juridik.

 

Teamet består i dagsläget av 8 personer och teamet leds av Head of onshore wind. Det finns ett tätt samarbete med techsupportteamet som supportar projekten med markförhandling, GIS, vindanalys, elnätsexpertis och tillståndsfrågor.

 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Ansvara och ta fram tillstånd enligt miljöbalken för vindparker genom att leda och koordinera framdriften i projekten.
 • Leda utredningar
 • Kommunicera med ett stort antal intressenter, tex markägare, allmänhet, närboende, politiker, näringsliv och myndigheter
 • Leda projektteam
 • Sätta mål, budgetera, följa upp projektekonomin.
 • Ständig analys och riskbedömning för att avgöra om projekten är värda att driva vidare eller ej.

 

 

Erfarenhets- och kunskapskrav

 • Några års erfarenhet av att jobba i projektform
 • Ingenjör inom miljö eller energi eller liknande
 • Eller högskole- eller universitetsutbildning inom miljö, samhällsbyggnad, samhällsvetenskap, biologi eller motvarande
 • Svenska och engelska, både i tal och skift
 • Körkort, då det förekommer tjänsteresor

 

 

Meriterande erfarenhet och kunskap

 • Erfarenhet av att ha arbetat och ansvarat för att driva miljötillståndsprocesser
 • Arbetat som konsult, tex inom energi eller miljö
 • Projektledarerfarenhet, gärna från komplexa projekt
 • Erfarenhet från vindkraftbranschen, solcellsbranschen eller energibranschen.

 

Förmåga att förstå den större bilden och förmågan att sätta sig in i nya frågor och områden på ett självständigt sätt. En utförare som kan prioritera och planera som får saker gjort. Rollen befinner sig i en global kontext, med möjlighet att fördjupa sig inom intresseområden.

 

Flexibel placering, helst på något av våra kontor, Göteborg, Östersund, Karlstad, Lund, Stockholm. Resor i tjänsten förekommer.

 

 

Vilka vi är

RES-koncernen har mer än 2500 medarbetare globalt och sysselsätter långt fler i våra projekt genom att vi fungerar som en beställarorganisation med konsulter och underleverantörer. I den nordiska verksamheten är vi ca 80 medarbetare i dagsläget och vi fortsätter att växa.

 

Vi tror på att göra gott med bra affärer. Vi är världens största oberoende producent av förnybar energi och vi drivs av vår vision: Att skapa en framtid där alla har tillgång till prisvärd koldioxidfri energi.

 

En av våra styrkor är den stora mångfalden av medarbetare inom vår verksamhet. Vi har skapat en arbetsmiljö som bygger på respekt och värdighet och som för samman människor från flera olika bakgrunder i syfte att skapa nya idéer och få nya perspektiv. Att samarbeta och stödja varandra är en del av vår kultur.

 

 

Varför detta jobb?

För den med stort miljöintresse och vilja att göra skillnad innebär jobbet en möjlighet att jobba med ett viktigt syfte för miljön och klimatet. Rollen som projektledare innebär ett självständigt jobb med mycket folk omkring sig, med både externa och interna samarbeten och intressenter. Arbetet är omväxlande, med juridiska frågor, affärsmässiga överväganden och ett tydligt hållbarhetsfokus.

 

Ansökan

I denna rekryteringen har RES valt att samarbeta med Thor Companies och rekryteringsansvarig Hanna Åström. Vid frågor kontakta på hfa@thor-companies.com eller +46 8-408 391 57

 

 

Vi välkomnar och ser fram emot din ansökan!

Sounds interesting?

Apply Now

SIMILAR ROLES

+44 203 475 84 31
68-70 S Lambeth Rd, Vauxhall London SW8 1RL